სამომხმარებლო სესხი
3 000 ლარამდე
ნებისმიერი შენაძენისთვის 5 წუთში!

ფინანსური ანგარიშგება

თანხა (₾):
ვადა (თვე):
თანხა:
 
დაფარვის ბოლო ვადა:
ყოველთვიურად თანხა:
 
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი:
 %
დაფარვის ბოლო ვადა:
ყოველთვიურად თანხა:
 

შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია სოლვას ფინანსური ანგარიშგება.

2017 წლის აუდირებული ფინანსური ანგარიშგება შეგიძლიათ იხილოთ აქ.
2018 წლის I კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება შეგიძლიათ იხილოთ აქ.
2018 წლის II კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება შეგიძლიათ იხილოთ აქ.
2018 წლის III კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება შეგიძლიათ იხილოთ აქ.