სამომხმარებლო სესხი
3 000 ლარამდე
ნებისმიერი შენაძენისთვის 5 წუთში!

ფინანსური ანგარიშგება

თანხა (₾):
ვადა (თვე):
თანხა:
 
დაფარვის ბოლო ვადა:
ყოველთვიურად თანხა:
 
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი:
 %
დაფარვის ბოლო ვადა:
ყოველთვიურად თანხა:
 

შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია სოლვას ფინანსური ანგარიშგება.

2018 წლის I კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება შეგიძლიათ იხილოთ აქ.
2018 წლის II კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება შეგიძლიათ იხილოთ აქ.
2018 წლის III კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება შეგიძლიათ იხილოთ აქ.
2018 წლის IV კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება შეგიძლიათ იხილოთ აქ.
2019 წლის I კვარტლის ფინანსური ანგარიშგება შეგიძლიათ იხილოთ აქ.