როგორ მივიღოთ სესხი

პროცესი სრულად არის ონლაინ.

თქვენ არ გჭირდებათ ისეთი დამღლელი პროცედურების გავლა, როგორიცაა სახელფასო ცნობის, გირავნობის დამადასტურებელი მოწმობის და სხვა მსგავსი საბუთების შეგროვება, შემდეგ კი ბანკის ვრცელ რიგში დგომა.

  1. დარეგისტრირდით და შეავსეთ განაცხადი!

    დამტკიცებიდან 5 წუთში ანგარიშზე გერიცხებათ თანხა

  2. დაადასტურეთ ხელშეკრულება

    წესებსა და პირობებზე თანხმობის დაფიქსირება ხდება თქვენ მობილურ ტელეფონზე სმს კოდის გამოყენებით

  3. მიიღეთ თანხა თქვენს ანგარიშზე

    დადებითი პასუხის შემთხვევაში, კუთვნილი თანხა თქვენ მიერ მითითებულ პირად ანგარიშზე 5 წუთში დაგერიცხებათ.