სესხის მიღება საბანკო ანგარიშზე გადმორიცხვით

მიიღეთ სასურველი თანხა სესხის დამტკიცებიდან 5 წუთში!

დამტკიცებული სესხის საბანკო ანგარიშზე მიღება იმ შემთხვევაშიც შეგიძლიათ, თუ გაქვთ გახსნილი ანგარიში საქართველოს ნებისმიერ ბანკში, მაგრამ არ გაქვთ საბანკო ბარათი. ფულადი სახსრების ამ გზით მისაღებად თქვენ გჭირდებათ:

  • იმ ბანკის დასახელება, სადაც ანგარიში გაქვთ გახსნილი
  • საბანკო ანგარიშის ნომერი

გაითვალისწინეთ:

  • ანგარიში აუცილებლად თქვენს სახელზე უნდა იყოს (ანუ, მსესხებელი და ბარათის მფლობელი ერთიდაიგივე ადამიანი უნდა იყოს).
  • თქვენი საბანკო ანგარიში არის 22 ნიშნა კოდი, რომელიც იწყება ასოებით GE. ეს ნომერი უნდა მოითხოვოთ თქვენს ბანკში ან ნახოთ ინტერნეტბანკინგში.