სესხის მიღება საბანკო ბარათზე გადმორიცხვით

მიიღეთ სასურველი თანხა სესხის დამტკიცებიდან 5 წუთში!

სესხის მიღების ერთ-ერთი ყველაზე მოსახერხებელი და კომფორტული საშუალება თანხის საბანკო ანგარიშზე დარიცხვაა. საბანკო ბარათი, იქნება ეს Visa თუ Mastercard, მუდამ თქვენს განკარგულებაშია და ფულის გამოსაყენებლად არ გჭირდებათ სადმე ფიზიკურად მისვლა ან დამატებითი საბუთების შეგროვება. თანხას იღებთ დამტკიცებიდან 5 წუთის განმავლობაში.

საბანკო ანგარიშზე ფულადი სახსრების მისაღებად უნდა იცოდეთ:

  • თქვენი ანგარიშის ნომერი
  • ბარათის გამცემი ბანკის დასახელება

გაითვალისწინეთ:

  • ბარათი აუცილებლად თქვენს სახელზე უნდა იყოს (ანუ, მსესხებელი და ბარათის მფლობელი ერთიდაიგივე ადამიანი უნდა იყოს).
  • თქვენი საბანკო ბარათის ანგარიში არის 22 ნიშნა კოდი, რომელიც იწყება ასოებით GE. ეს ნომერი უნდა მოითხოვოთ თქვენს ბანკში ან ნახოთ ინტერნეტბანკინგში. მხედველობაში იქონიეთ, რომ თავად ბარათზე დატანილი ციფრები არ არის თქვენი ანგარიშის ნომერი.