სესხის დაფარვა პირადი ანგარიშიდან გადარიცხვით

დაფარეთ სესხი სოლვაში ყველაზე მარტივად!

თუ ხართ ბანკი მომხმარებელი, შეგიძლიათ კრედიტის დასაფარად თქვენი პირადი ანგარიშიდან გადარიცხოთ საჭირო თანხა Solva-ს ანგარიშზე.

თი ბი სი ბანკი: ანგ. GE 61TB 7047 6360 8010 0011
გთხოვთ, დანიშნულებაში მიუთითეთ თქვენი პირადი ნომერი.